Talista kuulumisia

Oy Bowling Ab:n keilahallit Jukka Savolaisen vastuulle
Oy Bowling Ab on nimittänyt Jukka Savolaisen 1.8.2023 alkaen keilailuliiketoiminnan vastuuhenkilöksi. Tehtävässä Jukka vastaa Oy Bowling Ab:n operoimien keilahallien johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä muun organisaation kanssa.
Muutoksella tähdätään entistä parempiin resursseihin ja mahdollisuuksiin molempien keilahallien liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa. Keilahallien organisaation kehitys alkaa tästä. Nykyisen ja mahdollisen uuden henkilökunnan roolit tarkentuvat syksyn kuluessa. Toistaiseksi kaikki jatkavat myös vanhoissa rooleissaan.
Jukalla on rautainen kokemus keilailun parissa työskentelystä. Jukka on työskennellyt Oy Bowling Ab:n palveluksessa vuodesta 2016. Sitä ennen Jukka vastasi Kuopion keilahallin pyörittämisestä, työskennellen Kuopion keilahallilla kaiken kaikkiaan noin 15-vuotta.
Monelle aktiiviharrastajalle Oy Bowling Ab tarkoittaa Talin keilahallia. Oy Bowling Ab on suurelta osin myös kaikkea muuta. ”Tämä on kehittämistä, jota suunniteltiin jo ennen koronan puhkeamista ja odotan myös itse innolla, että pääsen jatkossa entistä paremmilla resursseilla edelleen kehittämään yhtiötä kokonaisuutena”, Oy Bowling Ab:n toimitusjohtaja Kai Virtanen toteaa.