HBL Sarjakilpailusäännöt

Hallituksen 4.8.2021 hyväksymät säännöt kilpailuvaliokunnan kesällä 2021 tekemillä tarkennuksilla
HBL:N SARJAKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT

1. Nämä säännöt koskevat kaikkia HBL:n sarjakilpailuja. 4×1 am-sarjasta on laadittu erilliset säännöt, jotka täydentävät näitä sääntöjä. Trio-, seniori-, veteraani-, juniori- ja Baker – sarjoista on myös laadittu täydentäviä sääntöjä.
2. Ottelut pelataan amerikkalaisella pelitavalla, ellei erikseen toisin mainita.
3. Voitetusta sarjasta sekä lopputuloksesta voittanut joukkue saa 2 pistettä ja hävinnyt 0. Tasatuloksesta pisteet jaetaan. Paritulossarjasta (sis. tasoitukset) joukkue saa ylimääräisen pisteen. Sarjapisteiden ollessa tasan, ratkaistaan sijoitus keilapisteiden perusteella. Pisteiden ollessa tasan, ratkaistaan sijoitus keilapisteiden mukaisessa järjestyksessä. 4x1am ja 5×5 eu sarjoissa oma pistelaskunsa.
4. Kaikista eri sarjoista on laadittu ennakkoon ohjelma, jonka otteluihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan erikseen anotulla luvalla tai kilpailuvaliokunnan päätöksellä. Siirretty ottelu on pelattava ennen ko. sarjan seuraavaa pelikierrosta. Viimeisen sarjakierroksen kohdalla on siirretty ottelu pelattava ennen sarjan viimeistä kierrosta. Viimeisen sarjakierroksen jälkeen pelattuja otteluita ei huomioida sarjataulukkoon. Siirtoa anonut seura vastaa kaikista ylimääräisistä ratamaksuista.
5. Pelaajien valinta seuran joukkueisiin on avoin, kuitenkin niin, ettei sama keilaaja saa pelata (=pelannut yhden ruudun tai enemmän) useammassa kuin yhdessä joukkueessa kunkin viikon aikana kussakin sarjamuodossa. Sarjat, joissa pelataan kaksoiskierroksia, voi joukkueen vaihtaa toiselle kierrokselle osin tai kokonaan. Viikko HBL:n sarjoissa alkaa keskiviikkona ja päättyy seuraavan viikon tiistaina. Kaikissa sarjamuodoissa lohkon/sarjaportaan viimeinen pelikierros tulkitaan yhdeksi ja samaksi kierrokseksi kuin toisen lohkon/sarjaportaan viimeinen kierros.
Veteraanien sarjoissa Mestaruussarjaa ja I divisioonia seuraava II divisioonan kierros on yhtä kokonaisuutta eikä pelaajia saa vaihtaa joukkueesta toiseen.
6. Joukkueeseen valittu pelaaja saa osallistua asianomaisen hallin erikois- ja/tai muuhun kilpailuun ennen sarjaottelua.
7. Jokaisella joukkueen pelaajalla, myös vaihtopelaajalla, on lämmittelyheittoja ennen pelin alkua seuraavasti: amerikkalaisella pelitavalla pelattaessa kaksi (2) lämmittelyheittoa molemmilla aloitusradoilla ja eurooppalaisella pelitavalla pelattaessa neljä (4) lämmittelyheittoa aloitusradalla. Kaikilla uusilla kaksoiskierroksen toiseen peliin saapuvilla pelaajilla on kaksi (2) lämmittelyheittoa aloitusrataparilla ennen ko. pelin alkua. 4×1 am-sarjassa lämmittely on rajattu kuuteen pelaajaan per joukkue. Muissa sarjoissa joukkueen lisäksi 1 vaihtopelaaja saa lämmitellä ennen ottelua.
8. Vaihtopelaajaa saa käyttää vain yhden kerran sarjaa kohden ja yhteensä ottelun aikana kolme kertaa. Vaihdon voi suorittaa kesken sarjan, mutta täysin ruuduin. Vaihto merkitään paksulla pystyviivalla. Sarjan tulos lasketaan sarjan aloittaneelle pelaajalle keskiarvolaskennassa. Vaihtopelaaja pysyy seuraavassa sarjassa sen pelaajan paikalla, johon hänet vaihdettiin. Pelaajien järjestystä ei ottelun aikana saa vaihtaa. Mikäli vaihtopelaajaa ei käytetä ottelun aikana, voidaan häntä käyttää seuran muissa joukkueissa. Sarja päättyy joukkueen viimeisen pelaajan pelattua 10 ruudun. Uusi sarja alkaa välittömästi sen jälkeen.
9. Kilpailukauden aikana voi pelaaja edustaa vain yhtä seuraa yhdessä sarjamuodossa. Pelaaja voi pelata vain yhteen sarjamuotoon rajatulla farmisopimuksella toisen seuran joukkueessa, mikäli emäseuralla ei ole omaa joukkuetta ko. sarjamuodossa.
10. Joukkueiden on pelattava täysilukuisena (2-5 pelaajaa) koko kauden ajan. Mikäli jokin joukkue pelaa sarjaottelun vajaana, käytetään puuttuvan pelaajan kohdalla aina haamupelaajaa, jonka tulos on 4×1 am sarjassa 175. Muissa sarjoissa haamupelaaja saa 155 pistettä. Haamupelaajaa käyttämään joutunut seura joutuu maksamaan 4×1 am-sarjassa 85 eur (sarjan III-vaiheessa). Muissa sarjoissa ja 4×1 am-sarjan muissa vaiheissa juniorisarjoja lukuun ottamatta 12,50 eur/pelaaja kuitenkin vähintään 25 euroa ja maksimissaan 62,50 euroa. Jos joukkue on kokonaan pois, niin joukkueelle annetaan tulokseksi 0.
11. Seura vastaa kaikista kauden pelimaksuista. Joukkueen kapteeni huolehtii siitä, että pelimaksu on maksettu ennen kutakin sarjakierrosta. Mikäli joukkue luopuu sarjasta kesken kauden maksaa joukkue kaikki rata-, kilpailu- ym. maksut sarjan loppuun asti ja joukkueen pelaamat ottelut mitätöidään. Mikäli joukkue ei saa kahteen sarjakierrokseen yhtään pelaajaa paikalle, suljetaan joukkue sarjasta, pelatut ottelut mitätöidään ja se joutuu maksamaan em. velvoitteet sarjan loppuun saakka. Kuitenkin mikäli joukkue luovuttaa pelinsä viimeisellä sarjakierroksella, niin seura joutuu maksamaan lisäksi 200 euron sakon.
12. Trio- ja seniorisarjoissa yleinen ns. kaksoiskierros tulkitaan yhdeksi sarjakierrokseksi, kun kyse on luovutusmaksuista ja – säännöstä.
13. Sarjaotteluissa noudatetaan voimassa olevia HBL:n sarjasääntöjä. Mahdollinen vastalause on esitettävä kirjallisesti 48 tunnin kuluessa ko. sarjakierroksen päättymisestä HBL:n toimistoon, joka toimittaa asian kilpailuvaliokunnan ratkaistavaksi. Pöytäkirjoissa esiintyvät selvät laskuvirheet voidaan korjata, mikäli niistä huomautetaan liiton toimistoon sarjapelejä seuraavana arkipäivänä klo 15.00 mennessä.
14. SKL:n Farmiseurasääntö on voimassa ja pelaavaan joukkueeseen voi kuulua yksi (1) pelaaja muista kuin HBL:n jäsenseuroista. Joukkueen pelaavaan kokoonpanoon voi kuulua kerrallaan enintään puolet farmipelaajia. Muutoin noudatetaan SKL:n farmisääntöjä niin junioreiden kuin nuorten opiskelijoiden ollessa kyseessä, että HBL:n jäsenseurojen keskenään tekemissä sopimuksissa. Sopimuksista on ilmoitettava sopimussääntöjen mukaisesti, muutoin ne eivät ole voimassa HBL:n sarjoissa
15. HBL:n sarjoissa voi kaksi seuraa pelata yhdessä yhdellä joukkueella. Ko. seuroilla ei saa olla muita joukkueita samassa sarjamuodossa. Yhdistelmäjoukkuetta ei oteta mukaan sarjamuodon ylimmälle tasolle. Jos sarjamuodossa ei ole kuin yksi taso, niin yhdistelmäjoukkueen mukaan ottamisesta voi kilpailuvaliokunta tehdä erillisen päätöksen. Yhdistelmäjoukkueen pelaajien ei tarvitse tehdä erillisiä farmisopimuksia. Kilpailuvaliokunta hyväksyy kaikki yhdistelmät vuosittain.
16. Palkinnot: sarjasijoitusten mukaan jaetaan kunkin sarjan parhaille vuosittain erikseen päätettävät rahapalkinnot. Yleensä palkitaan 3, mutta lohkoissa, joissa on 7 tai vähemmän joukkueita, palkitaan 2 parasta.
17. Jos joukkue ei halua nousta ylempään lohkoon/sarjaan, niin saa sarjapalkintonsa mutta seuraavalla kerralla kieltäytyminen johtaa sarjapalkinnon menettämiseen. Siirtyminen toiseen pelimuotoon hyväksytään.
18. Joukkueen on pelattava yhtenäisessä pelipaidassa. 1. sääntörikkeestä tulee ”ilmainen” huomautus ja seuraavilla kerroilla seuraa rangaistaan 25 euron sakkomaksulla/huomautus. Kuitenkin vain yksi (1) sakko per pelimuoto per kierros.
19. Seura ei voi ilmoittaa II-joukkuetta sarjaan ilmoittamatta I-joukkuetta. I-joukkue on sarjamuodossa ylimmällä sarjatasolla oleva ja muut joukkueet lasketaan siitä alaspäin. Jos II-joukkue nousee ylös ja I-joukkue putoaa, niin II-joukkue numeroidaan I-joukkueeksi ilmoittauduttaessa seuraavalle kaudelle.
20. HBL:n sarjasääntöjen lisäksi noudatetaan soveltuvilta osin Suomen Keilailuliiton yleisiä kilpailusääntöjä.

4×1 am SARJAN SÄÄNNÖT (4 m/n)
Kauden alussa on kaksi lohkoa, joissa 7-8 joukkuetta
I-vaiheen ylemmän lohkon x heikointa putoaa II-vaiheen alempaan lohkoon. Alemmasta lohkosta nousee x ylempään lohkoon.
II-vaiheen jälkeen ylemmän lohkon 6 parasta pelaa mestaruudesta kaksinkertaisen sarjan. Ylemmän lohkon 2 heikointa ja alemman lohkon 2 parasta pelaa yksinkertaisen sarjan I divisioonan voitosta. Loput 4-5 joukkuetta ratkovat yksinkertaisessa sarjassa II divisioonan paremmuuden.
I- ja II-vaiheessa joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan.
Lohkoihin tehdään uudet peliohjelmat jokaisessa pelivaiheessa.
Naisilla on 8 pisteen hyvitys/sarja
Pudotuspelit
Kaudella 2021-2022 ei pelata pudotuspelejä
Pisteet
Kaikissa otteluissa jaetaan voitosta 8 pistettä ja tasapelistä molemmille joukkueille 4 pistettä.
Jokainen pelaa vastustajan samalla pelipaikalla olevaa vastaan ja sarjan voitosta saa 2 pistettä ja tasapelistä 1 pisteen.
Vaihtopelaaja
Vaihtopelaajaa saa käyttää vain yhden kerran ottelua kohden. Vastustajan vaihtuessa alkaa uusi ottelu (kierros), jolloin joukkueeseen voi ottaa uusia pelaajia.
Mikäli seuralla on samalla sarjatasolla useampia joukkueita, voidaan joukkueiden välillä vaihtaa pelaajia vapaasti kauden aikana, paitsi viimeiselle sarjakierrokselle. Lisäksi se mitä kohdassa 8. asiasta kerrotaan.
Mikäli seuran todetaan vaihtaneen pelaajia sääntöjen vastaisesti viimeiselle 3. vaiheen kierrokselle, niin kaikkien väärissä joukkueissa keilanneiden pelaajien tulos nollataan. Lisäksi seura saa väärästä vaihdosta 25 euroa sakkoa / pelaaja.
Muut säännöt
4×1 am sarjan peleissä noudatetaan HBL:n sarjakilpailusääntöjä sekä SKL:n kilpailusääntöjä sekä tarvittaessa IBF:n sääntöjen sovellutuksia.
IBF:n säännöt tulevat kysymykseen ainoastaan silloin, kun HBL:n tai SKL:n säännöt eivät anna asiaan ratkaisua.
Rataolosuhteet
4×1 am sarjassa käytetään kahta eri olosuhdetta. Vuorotellen erikseen ilmoitetun listan mukaan.

TRIO-, SENIORI- JA VETERAANISARJAN SÄÄNNÖT
Seniorisarjaan saa osallistua henkilö, joka täyttää kalenterivuonna vähintään 50 vuotta.
Veteraanisarjaan saa osallistua henkilö, joka täyttää kalenterivuonna vähintään 60 vuotta.
Ottelut pelataan kaksi- ja kolmimiehisjoukkuein kolmen sarjan peleinä amerikkalaisella pelitavalla. Otteluissa käytetään seuraavia tasoituksia sarjaa kohden: M = 0, A = 5, B = 12, C = 20, D = 35. Veteraanisarjassa käytetään ikähyvityspisteitä erillisen taulukon mukaan. Naiset saavat kaikissa näissä sarjoissa tasoitusta 8 pist./sarja. Mikäli pelaaja vaihdetaan kesken sarjan, tasoitukset lasketaan pienemmän tasoituksen saavan pelaajan mukaan.
Muilta osin noudatetaan HBL:n sarjakilpailusääntöjä.

BAKERLIIGAN SÄÄNNÖT
Pelikierroksella pelataan 9 sarjaa. Jokainen joukkue pelaa omalla radallaan ja kierroksen raskaat pisteet jaetaan tuloksen mukaan:
kierroksen 1. 25 p, kierroksen 2. 20 p, 3. 16 p, 4. 13 p 5. 11 p. 6. 10 p. ja siitä alaspäin piste kerrallaan. Jokaiselle kuitenkin vähintään 1 piste.
Kauden aikana pelataan vähintään 6 sarjakierrosta. Finaaliin 4 parasta joukkuetta yhteispisteiden perusteella.
Ensimmäisessä sarjassa pelaaja A heittää ruudut 1, 4, 7 ja 10, pelaaja B ruudut 2, 5 ja 8 sekä pelaaja C ruudut 3, 6 ja 9. Seuraavassa B aloittaa ja kolmannessa C. Tämä toistetaan kahdesti.
Kauden lopuksi 4 parasta pelaavat loppuottelut Round Robin 3 srj/ottelu sarjavoitosta 2 p ja yhteistuloksesta 2 p.
Vaihtopelaaja
Vaihtopelaajan saa käyttää. Joukkueessa saa olla vain yksi vaihtopelaaja pelikierroksella.

”Haamu”
Mikäli joukkueesta puuttuu pelaaja/pelaajia, merkitään pöytäkirjaan ”haamun” ruutuihin 5 / (viisi-paikko)
Haamu ei voi aloittaa sarjaa.
Tasoitukset
Baker pelataan ilman tasoituksia.
Muilta osin noudatetaan HBL:n sarjakilpailusääntöjä.

5 X 5 Eu SÄÄNNÖT
Yhden sarjaottelun aikana jokainen joukkueen pelaaja pelaa yhden sarjan jokaista vastustajaa vastaan eurooppalaisella pelitavalla.
Voitetusta sarjasta pelaaja saa joukkueelleen 2 sarjapistettä ja tasapelistä yhden. Jokaisessa ottelussa jaetaan yhteensä 50 sarjapistettä.
Kilpailijat sopivat keskenään kumpi aloittaa sarjan. Mikäli yksimielisyyttä ei tule, arvotaan aloittaja kolikon heitolla.
Otteluissa ei voi käyttää vaihtopelaajaa, mutta myöhästynyt pelaaja voi korvata haamupelaajan.
Ottelu voidaan pelata vajaalla joukkueella. Jos joukkueesta on 1-4 pelaajaa paikalla, niin vastustaja pelaa haamua vastaan. Haamun tulos määritellään sääntöjen kohdassa 10. Haamujen välinen sarja päättyy tasan 1-1 haamuille määrätyin tuloksin
Jos joukkue on kokonaan poissa, niin joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun ja saa 0 pistettä. Paikalla oleva joukkue pelaa ottelun haamuja vastaan ja menettää haamuille häviämänsä raskaat pisteet. Luovutuksesta ja haamuista on erilliset sääntönsä ja maksunsa.
Sarjassa käytetään seuraavia tasoituksia: M=0, A=5, B=12, C=20, D=35. Naiset lisäksi 8 pist./sarja. Mikäli sarjan päätyttyä kaksi joukkuetta päätyy samoihin raskaisiin pisteisiin, niin silloin sijoituksen määrää keilapisteet.
Muilta osin noudatetaan HBL sarjakilpailusääntöjä.