HBL Sarjakilpailusäännöt

Hallituksen 26.5.2011 hyväksymät säännöt kilpailuvaliokunnan keväällä 2020 tekemillä tarkennuksilla

HBL:N SARJAKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT

 1. Nämä säännöt koskevat kaikkia HBL:n sarjakilpailuja. 4×1 am-sarjasta on laadittu erilliset säännöt, jotka täydentävät näitä sääntöjä. Trio-, seniori-, veteraani-, juniori- ja Baker – sarjoista on myös laadittu täydentäviä sääntöjä.
 2. Ottelut pelataan amerikkalaisella pelitavalla, ellei erikseen toisin mainita.
  Kaudella 2020-2021 joukkueet pelaavat omalla rataparillaan. Poikkeuksena 5x5Eu, joka pelataan omalla rataparilla eurooppalaisittain ja peliparina on koko ajan sama vastustajajoukkueen pelaaja.
 3. Voitetusta sarjasta sekä lopputuloksesta voittanut joukkue saa 2 pistettä ja hävinnyt 0. Tasatuloksesta pisteet jaetaan. Paritulossarjasta (sis. tasoitukset) joukkue saa ylimääräisen pisteen. Sarjapisteiden ollessa tasan, ratkaistaan sijoitus keilapisteiden perusteella. Pisteiden ollessa tasan, ratkaistaan sijoitus omien ja vastustajien keilapisteiden erotuksella.
 4. Kaikista eri sarjoista on laadittu ennakkoon ohjelma, jonka otteluihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan erikseen anotulla luvalla. Siirretty ottelu on pelattava ennen ko. sarjan seuraavaa pelikierrosta. Viimeisen sarjakierroksen kohdalla on siirretty ottelu pelattava ennen sarjan viimeistä kierrosta. Viimeisen sarjakierroksen jälkeen pelattuja otteluita ei huomioida sarjataulukkoon. Siirtoa anonut seura vastaa kaikista ylimääräisistä ratamaksuista.
 5. Pelaajien valinta seuran joukkueisiin on avoin, kuitenkin niin, ettei sama keilaaja saa pelata (=pelannut yhden ruudun tai enemmän) useammassa kuin yhdessä joukkueessa kunkin viikon aikana kussakin sarjamuodossa. Sarjat, joissa pelataan kaksoiskierroksia, voi joukkueen vaihtaa toiselle kierrokselle osin tai kokonaan. Viikko HBL:n sarjoissa alkaa keskiviikkona ja päättyy seuraavan viikon tiistaina. Kaikissa sarjamuodoissa lohkon/sarjaportaan viimeinen pelikierros tulkitaan yhdeksi ja samaksi kierrokseksi kuin toisen lohkon/sarjaportaan viimeinen kierros.
  Veteraanien 2×3 am sarjassa Mestaruussarjaa ja I divisioonia seuraava II divisioonan kierros on yhtä kokonaisuutta eikä pelaajia saa vaihtaa joukkueesta toiseen.
 6. Joukkueeseen valittu pelaaja saa osallistua asianomaisen hallin erikois- ja/tai muuhun kilpailuun ennen sarjaottelua. Joukkueeseen kuuluva pelaaja ei kuitenkaan saa harjoitella hallissa tuntia ennen sarjapelin alkua.
 7. Jokaisella joukkueen pelaajalla, myös vaihtopelaajalla, on harjoitusheittoja ennen pelin alkua seuraavasti: amerikkalaisella pelitavalla pelattaessa kaksi (2) harjoitusheittoa molemmilla aloitusradoilla ja eurooppalaisella pelitavalla pelattaessa neljä (4) harjoitusheittoa aloitusradalla. Kaikilla uusilla kaksoiskierroksen toiseen peliin saapuvilla pelaajilla on kaksi (2) harjoitusheittoa aloitusrataparilla ennen ko. pelin alkua. 4×1 am-sarjassa harjoittelu on rajattu kuuteen pelaajaan per joukkue. Muissa sarjoissa joukkueen lisäksi 1 vaihtopelaaja saa harjoitella ennen ottelua.
 8. Vaihtopelaajaa saa käyttää vain yhden kerran sarjaa kohden ja yhteensä ottelun aikana kolme kertaa. Vaihdon voi suorittaa kesken sarjan, mutta täysin ruuduin. Vaihto merkitään paksulla pystyviivalla. Sarjan tulos lasketaan sarjan aloittaneelle pelaajalle keskiarvolaskennassa. Vaihtopelaaja pysyy seuraavassa sarjassa sen pelaajan paikalla, johon hänet vaihdettiin. Pelaajien järjestystä ei ottelun aikana saa vaihtaa. Mikäli vaihtopelaajaa ei käytetä ottelun aikana, voidaan häntä käyttää seuran muissa joukkueissa. Sarja päättyy joukkueen viimeisen pelaajan pelattua 10 ruudun. Uusi sarja alkaa välittömästi sen jälkeen.
 9. Kilpailukauden aikana voi pelaaja edustaa vain yhtä seuraa yhdessä sarjamuodossa. Naispelaaja voi pelata ilman naisten 8 pisteen tasoitusta seuransa miesten joukkueessa, mikäli seuralla ei ole naisjoukkuetta eikä sarjasta laaditut lisäsäännöt siitä erikseen mainitse. Pelaaja voi pelata vain yhteen sarjamuotoon rajatulla farmisopimuksella toisen seuran joukkueessa, mikäli emäseuralla ei ole omaa joukkuetta ko. sarjamuodossa.
 10. Joukkueiden on pelattava täysilukuisena (2-5 pelaajaa) koko kauden ajan. Mikäli jokin joukkue pelaa sarjaottelun vajaana, käytetään puuttuvan pelaajan kohdalla aina haamupelaajaa, jonka tulos on 4×1 am sarjassa150 (4 m/n). Trio- ja seniorisarjoissa haamupelaaja saa 130 pistettä. (Naisten trio-sarjoissa haamun pisteet ovat 120. Kaudella 2020-2021 naiset pelaavat miesten sarjassa) 5X5 Eur sarjassa haamun tulos on 155, veteraanisarjoissa 140 sekä juniorisarjoissa 100. Haamupelaajaa käyttämään joutunut seura joutuu maksamaan 4×1 am-sarjassa 85 eur (sarjan III-vaiheessa) ja muissa sarjoissa ja 4×1 am-sarjan muissa vaiheissa juniorisarjoja lukuun ottamatta 10 eur/pelaaja kuitenkin vähintään 20 euroa ja maksimissaan 50 euroa. Jos joukkue on kokonaan pois, niin joukkueelle annetaan tulokseksi 0.
  Covid-19 pandemian aikana on käytössä poikkeushaamu. Koronahaamu pelaa 175 tuloksella kaikissa sarjoissa ja pelitavoissa. Haamumaksuja ei peritä syksyn 2020 aikana. (Ketään ei pakoteta tulemaan hallille pelaamaan. Koronahaamulla tasoitetaan poisjääntiä. Normaalihaamulla ottelusta ei tulisi tasaista ja poisjääneen joukkue voisi kärsiä pistemenetyksiä.)
 11. Seura vastaa kaikista kauden pelimaksuista. Joukkueen kapteeni huolehtii siitä, että pelimaksu on maksettu ennen kutakin sarjakierrosta. Mikäli joukkue luopuu sarjasta kesken kauden maksaa joukkue kaikki rata-, kilpailu- ym. maksut sarjan loppuun asti ja joukkueen pelaamat ottelut mitätöidään. Mikäli joukkue ei saa kahteen sarjakierrokseen yhtään pelaajaa paikalle, suljetaan joukkue sarjasta, pelatut ottelut mitätöidään ja se joutuu maksamaan em. velvoitteet sarjan loppuun saakka. Kuitenkin mikäli joukkue luovuttaa pelinsä viimeisellä sarjakierroksella, niin seura joutuu maksamaan lisäksi 200 euron sakon.
 12. Trio- ja seniorisarjoissa yleinen ns. kaksoiskierros tulkitaan yhdeksi sarjakierrokseksi kun kyse on luovutusmaksuista ja – säännöstä.
 13. Sarjaotteluissa noudatetaan voimassa olevia HBL:n sarjasääntöjä. Mahdollinen vastalause on esitettävä kirjallisesti 48 tunnin kuluessa ko. sarjakierroksen päättymisestä HBL:n toimistoon, joka toimittaa asian kilpailuvaliokunnan ratkaistavaksi. Pöytäkirjoissa esiintyvät selvät laskuvirheet voidaan korjata, mikäli niistä huomautetaan liiton toimistoon sarjapelejä seuraavana arkipäivänä klo 15.00 mennessä.
 14. SKL:n Farmiseurasääntö on voimassa ja pelaavaan joukkueeseen voi kuulua yksi (1) pelaaja muista kuin HBL:n jäsenseuroista. Joukkueen pelaavaan kokoonpanoon voi kuulua kerrallaan enintään puolet farmipelaajia. Muutoin noudatetaan SKL:n farmisääntöjä niin junioreiden kuin nuorten opiskelijoiden ollessa kyseessä, että HBL:n jäsenseurojen keskenään tekemissä sopimuksissa. Sopimuksista on ilmoitettava sopimussääntöjen mukaisesti, muutoin ne eivät ole voimassa HBL:n sarjoissa
 15. HBL:n sarjoissa voi kaksi seuraa pelata yhdessä yhdellä joukkueella. Ko. seuroilla ei saa olla muita joukkueita samassa sarjamuodossa. Yhdistelmäjoukkuetta ei oteta mukaan sarjamuodon ylimmälle tasolle. Jos sarjamuodossa ei ole kuin yksi taso, niin yhdistelmäjoukkueen mukaan ottamisesta voi kilpailuvaliokunta tehdä erillisen päätöksen. Yhdistelmäjoukkueen pelaajien ei tarvitse tehdä erillisiä farmisopimuksia. Kilpailuvaliokunta hyväksyy kaikki yhdistelmät vuosittain.
 16. Palkinnot: sarjasijoitusten mukaan jaetaan kunkin sarjan kolmelle parhaalle vuosittain erikseen päätettävät rahapalkinnot. Mestaruussarjoissa palkittavia voi olla enemmän kuin 3. Lohkoissa, joissa on 7 tai vähemmän joukkueita, palkitaan 2 parasta.
 17. Jos joukkue ei halua nousta ylempään lohkoon/sarjaan, niin saa sarjapalkintonsa mutta seuraavalla kerralla kieltäytyminen johtaa sarjapalkinnon menettämiseen. Siirtyminen toiseen pelimuotoon hyväksytään.
 18. Joukkueen on pelattava yhtenäisessä pelipaidassa. 1. sääntörikkeestä tulee ”ilmainen” huomautus ja seuraavilla kerroilla seuraa rangaistaan 20 euron sakkomaksulla/huomautus. Kuitenkin vain yksi (1) sakko per pelimuoto per kierros.
 19. Seura ei voi ilmoittaa II-joukkuetta sarjaan ilmoittamatta I-joukkuetta. I-joukkue on sarjamuodossa ylimmällä sarjatasolla oleva ja muut joukkueet lasketaan siitä alaspäin. Jos II-joukkue nousee ylös ja I-joukkue putoaa, niin II-joukkue numeroidaan I-joukkueeksi ilmoittauduttaessa seuraavalle kaudelle.
 20. HBL:n sarjasääntöjen lisäksi noudatetaan soveltuvilta osin Suomen Keilailuliiton yleisiä kilpailusääntöjä.

4×1 am SARJAN SÄÄNNÖT (4 m/n)

Syksyllä pelataan kaksinkertainen sarja jokaisessa neljässä alkulohkossa (kaudella 2020-2021).

Kauden alussa on kaksi lohkoa, joissa molemmissa 9 joukkuetta
I-vaiheen ylemmän lohkon kolme heikointa putoaa II-vaiheen alempaan lohkoon. Alemmasta lohkosta nousee kolme ylempään lohkoon.
II-vaiheen jälkeen ylemmän lohkon kuusi parasta pelaa mestaruudesta kaksinkertaisen sarjan. Ylemmän lohkon kolme heikointa ja alemman lohkon kolme parasta pelaa kaksikertaisen sarjan I divisioonan voitosta. Loput kuusi joukkuetta ratkovat kaksinkertaisessa sarjassa II divisioonan paremmuuden.

I- ja II-vaiheessa joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan. Mukana on myös Korona Team, jota vastaan kaikki pelaavat molemmissa vaiheissa. III-vaiheessa Korona Teamia ei ole mukana.

Lohkoihin tehdään uudet peliohjelmat jokaisessa pelivaiheessa.
Naisilla on 8 pisteen hyvitys/sarja

Pudotuspelit

Kaudella 2020-2021 ei pelata pudotuspelejä

Pisteet

Kaikissa otteluissa jaetaan voitosta 2 pistettä ja tasapelistä molemmille joukkueille 1 piste. Parituloksesta saa ylimääräisen pisteen.

Vaihtopelaaja

Vaihtopelaajaa saa käyttää vain yhden kerran ottelua kohden. Vastustajan vaihtuessa alkaa uusi ottelu (kierros), jolloin joukkueeseen voi ottaa uusia pelaajia.

Mikäli seuralla on samalla sarjatasolla useampia joukkueita, voidaan joukkueiden välillä vaihtaa pelaajia vapaasti kauden aikana, paitsi viimeiselle sarjakierrokselle keväällä.

Mikäli seuran todetaan vaihtaneen pelaajia sääntöjen vastaisesti viimeiselle 3. vaiheen kierrokselle, niin kaikkien väärissä joukkueissa keilanneiden pelaajien tulos nollataan. Lisäksi seura saa väärästä vaihdosta 20 euroa sakkoa / pelaaja.

Muut säännöt

4×1 am sarjan peleissä noudatetaan SKL:n kilpailusääntöjä sekä HBL:n sarjakilpailusääntöjä sekä tarvittaessa WTBA:n sääntöjen sovellutuksia.

WTBA:n säännöt tulevat kysymykseen ainoastaan silloin, kun SKL:n tai HBL:n säännöt eivät anna asiaan ratkaisua.

Rataolosuhteet

4×1 am sarjassa käytetään kahta eri olosuhdetta. Vuorotellen erikseen ilmoitetun listan mukaan.

TRIO-, JUNIORI-, SENIORI- JA VETERAANISARJAN SÄÄNNÖT

Seniorisarjaan saa osallistua henkilö, joka täyttää kalenterivuonna 50 vuotta.
Veteraanisarjaan saa osallistua henkilö, joka täyttää kalenterivuonna 60 vuotta.
Juniorisarjaan saavat osallistua 1.9.2002 ja sen jälkeen syntyneet keilaajat.

Ottelut pelataan kaksi- ja kolmimiehisjoukkuein kolmen sarjan peleinä amerikkalaisella pelitavalla. Otteluissa käytetään seuraavia tasoituksia sarjaa kohden: M = 0, A = 5, B = 12, C = 20, D = 35. Veteraanisarjassa käytetään ikähyvityspisteitä erillisen taulukon mukaan. Naiset saavat Veteraani ja Trio sarjoissa tasoitusta 8 pist./sarja. Seniorisarjoissa naisten tasoitus on 5 pist./sarja. Mikäli pelaaja vaihdetaan kesken sarjan, tasoitukset lasketaan pienemmän tasoituksen saavan pelaajan mukaan.
Muilta osin noudatetaan HBL:n sarjakilpailun yleisiä sääntöjä.

BAKERLIIGAN SÄÄNNÖT

Pelikierroksella pelataan 9 sarjaa. Jokainen joukkue pelaa omalla radallaan ja kierroksen raskaat pisteet jaetaan tuloksen mukaan:
kierroksen 1. 25 p, kierroksen 2. 20 p, 3. 16 p, 4. 13 p 5. 11 p. 6. 10 p. ja siitä alaspäin piste kerrallaan. Jokaiselle kuitenkin vähintään 1 piste.

Kauden aikana pelataan 7 sarjakierrosta.  Finaaliin pääsee 4 parasta joukkuetta yhteispisteiden perusteella.

Ensimmäisessä sarjassa pelaaja A heittää ruudut 1, 4, 7 ja 10, pelaaja B ruudut 2, 5 ja 8 sekä pelaaja C ruudut 3, 6 ja 9. Seuraavassa B aloittaa ja kolmannessa C. Sama toistetaan kahdesti.

Kauden lopuksi 4 parasta pelaavat loppuottelut Round Robin 3 sarjaa/ottelu sarjavoitosta 2 p ja yhteistuloksesta 2 p.

Vaihtopelaaja
Vaihtopelaajan saa käyttää. Joukkueessa saa olla vain yksi vaihtopelaaja pelikierroksella.

Haamu”
Mikäli joukkueesta puuttuu pelaaja, merkitään pöytäkirjaan ”haamun” ruutuihin 10 pistettä, mutta ei siis paikkoja siten, että sekä ensimmäisestä että toisesta heitosta merkitään 5 pistettä. ”Haamun” pisteet merkitään toiseen, viidenteen ja kahdeksanteen ruutuun.

Tasoitukset
Baker pelataan ilman tasoituksia.
Muilta osin noudatetaan HBL:n yleisiä sarjakilpailusääntöjä.

 5 X 5 Eu SÄÄNNÖT

Yhden sarjaottelun aikana jokainen joukkueen pelaaja pelaa yhden sarjan jokaista vastustajaa vastaan eurooppalaisella pelitavalla.
Covid-19 pandemian aikana ei vaihdeta ratoja. Vastustaja on 1. ottelussa pöytäkirjan mukainen ja muissa sarjoissa vastustaja pelaa samalla radalla kuin oman joukkueen toinen pelaaja.

Voitetusta sarjasta pelaaja saa joukkueelleen 2 sarjapistettä ja tasapelistä yhden. Jokaisessa ottelussa jaetaan yhteensä 50 sarjapistettä.

Kilpailijat sopivat keskenään kumpi aloittaa sarjan. Mikäli yksimielisyyttä ei tule, arvotaan aloittaja kolikon heitolla.
Otteluissa ei voi käyttää vaihtopelaajaa, mutta myöhästynyt pelaaja voi korvata haamupelaajan.
Ottelu voidaan pelata vajaalla joukkueella. Jos joukkueesta on 1-4 pelaajaa paikalla, niin vastustaja pelaa haamua vastaan. Haamu pelaa tuloksella 155. Haamujen välinen sarja päättyy tasan 1-1 tuloksin 155-155. Covid-19 aikana koronahaamu pelaa tuloksella 175.
Jos joukkue on kokonaan poissa, niin joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun ja saa 0 pistettä. Paikalla oleva joukkue pelaa ottelun haamuja vastaan ja menettää haamuille häviämänsä raskaat pisteet. Luovutuksesta ja haamuista on erilliset sääntönsä ja maksunsa.

Sarjassa käytetään seuraavia tasoituksia: M=0, A=5, B=12, C=20, D=35. Naiset lisäksi 8 pist./sarja. Mikäli sarjan päätyttyä kaksi joukkuetta päätyy samoihin raskaisiin pisteisiin, niin silloin sijoituksen määrää keilapisteet.

Muilta osin noudatetaan yleisiä sarjapelisääntöjä.