HBL Farmisäännöt

HBL:n sarjoissa on muutama lisäys näihin SKL:n sääntöihin
lisäykset lopussa

SKL Farmiseurasääntö

Hyväksytty SKL:n liittovaltuustossa 9.5.2015
Suomen Keilailuliittoon rekisteröidyt seurat voivat tehdä keskenään rekisteröityjä jäseniään koskevia farmisopimuksia jäljempänä kerrotuin ehdoin.

 1. Farmisopimuksella seuran jäsen voidaan siirtää edustamaan toista seuraa.
 2. Keilaajan rekisteröinyttä seuraa kutsutaan näissä säännöissä emäseuraksi ja siirron kohteena olevaa seuraa farmiseuraksi.
 3. Farmisopimus koskee yhtä keilaajaa. Kutakin keilaajaa saa koskea kerrallaan yksi farmisopimus.
 4. Farmisopimuksia voidaan tehdä ajalla 1.7. – 31.1.
 5. Farmisopimus on määräaikainen, sen voimassaolo päättyy kilpailukauden päättyessä (esim. kilpailukausi 2020 – 2021 = 1.7.2020 – 30.6.2021).
 6. Vuosittaisen farmisopimusmaksun määrittää SKL:n liittohallitus (oli 50 € kaudella 2018–2019).
 7. Sopimus tehdään Suomen Keilailuliiton Farmisopimuslomakkeella, jonka yksi allekirjoitettu alkuperäiskappale toimitetaan SKL:n toimistoon osoitettuna kilpailuvaliokunnalle.
 8. Farmisopimus ja farmisopimusmaksu tulee hoitaa kuntoon viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä edustustapahtumaa farmiseurassa, kuitenkin viimeistään tammikuun 31. päivään mennessä.
 9. Siirto farmiseuraan on ilmoitettava kirjallisesti (sähköposti, posti tms. kirjallinen ilmoitustapa) SKL:n toimistoon ennen edustustapahtuman alkua farmiseurassa.
 10. Siirto takaisin emäseuraan on ilmoitettava kirjallisesti (sähköposti, posti tms. kirjallinen ilmoitustapa) SKL:n toimistoon ennen edustustapahtuman alkua emäseurassa.
 11. Miesten, naisten, seniorien ja veteraanien valtakunnansarjat ovat eri sarjoja ja mikäli sopimuksessa niin sovitaan, koskee farmisopimus vain yhtä sarjaa.
 12. Keilaajan rekisteröityminen säilyy emäseurassa.
 13. SM-kilpailuissa ja henkilökohtaisissa kilpailuissa keilaaja edustaa emäseuraa, vaikka olisikin farmisopimuksen perusteella siirrettynä farmiseuraan pelaamaan joukkuepelejä.
 14. Jäsenliitot voivat halutessaan rajoittaa tai kieltää farmisopimuksen käyttöä omissa paikallissarjoissaan.

HBL:n sarjoissa voidaan tehdä farmisopimuksia koskien vain erikseen nimettyä sarjamuotoa esim. seniorisarjaa. Edellytyksenä hyväksyttävälle farmisopimukselle on kuitenkin, että emäseuralla ei ole joukkuetta farmisopimuksen kattavassa sarjassa.

Lisäksi HBL:n sarjoissa ovat voimassa sarjasääntöjen seuraavat pykälät:
14. SKL:n Farmiseurasääntö on voimassa ja pelaavaan joukkueeseen voi kuulua yksi (1) pelaaja muista kuin HBL:n jäsenseuroista. Joukkueen pelaavaan kokoonpanoon voi kuulua kerrallaan enintään puolet farmipelaajia. Muutoin noudatetaan SKL:n farmisääntöjä niin junioreiden kuin nuorten opiskelijoiden ollessa kyseessä, että HBL:n jäsenseurojen keskenään tekemissä sopimuksissa. Sopimuksista on ilmoitettava sopimussääntöjen mukaisesti, muutoin ne eivät ole voimassa HBL:n sarjoissa

15. HBL:n sarjoissa voi kaksi seuraa pelata yhdessä yhdellä joukkueella. Ko. seuroilla ei saa olla muita joukkueita samassa sarjamuodossa. Yhdistelmäjoukkuetta ei oteta mukaan sarjamuodon ylimmälle tasolle. Jos sarjamuodossa ei ole kuin yksi taso, niin yhdistelmäjoukkueen mukaan ottamisesta voi kilpailuvaliokunta tehdä erillisen päätöksen.

Yhdistelmäjoukkueen pelaajien ei tarvitse tehdä erillisiä farmisopimuksia. Kilpailuvaliokunta hyväksyy kaikki yhdistelmät vuosittain.