Ansiomerkkisäännöt

HBL:n ansiomerkkisäännöt:
1 § HBL:n hyväksi tapahtuneesta toiminnasta liitto tai sen jäsenyhdistys voi palkita henkilöitä tai HBL:n alaisia yhdistyksiä liiton

 1. hopeisella ansiomerkillä
 2. kultaisella ansiomerkillä
 3. viirillä.

  2 § HBL:n hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle

 1. vähintään 15 vuotta kestäneestä hyvin ansiokkaasta toiminnasta keilailun hyväksi,
 2. seuratoiminnassa ansioituneelle: toimittuaan seuran puheenjohtajana 10 tai toimihenkilönä 15 vuotta.
 3. Muusta erityisestä työstä HBL:n tai HBL:n alaisen seuran hyväksi hallituksessa, valiokunnissa tai vastaavissa, muusta merkittävästä panoksesta lajin eteen

3 § HBL:n kultainen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään 5 vuotta hopeisen ansiomerkin myöntämisen jälkeen, ellei toisin myöntöperusteissa mainita:

 1. henkilölle, joka merkittävällä tavalla on auttanut ja edistänyt liiton tai jäsenseuran toimintaa toimien vähintään 15 vuoden ajan hallituksissa, luottamustehtävissä tai seuratoimitsijana; HBL:n puheenjohtajana vähintään 4, varapuheenjohtajana 8 tai hallituksen jäsenenä 10 vuotta, jäsenseurassa puheenjohtajana vähintään 15 tai toimihenkilönä 20 vuotta,
 2. ulkomaalaiselle, joka huomattavalla tavalla on edistänyt liiton työtä ja on erikoisesti ansioitunut keilailussa.
 3. Erityisen painavista ja merkittävistä syistä kultainen ansiomerkki voidaan myöntää suoraan tai ilman viiden vuoden määräaikaa. Ei kuitenkaan em. perusteista.

4 § HBL:n viiri voidaan myöntää:

 1. jäsenseuralle, sen tai sen keilajaoston täyttäessä 25 vuotta tai enemmän,
 2. henkilölle, joka täyttää merkkivuosia, on toiminut ansiokkaasti keilailun hyväksi ja vähintään 10 vuotta aikaisemmin on saanut liiton kultaisen ansiomerkin,
 3. SKL:n alaisille liitoille niiden täyttäessä 10 vuotta tai enemmän,
 4. ulkomaalaiselle henkilölle tai keilailuliitolle vähintään 10 vuoden yhteistyöstä,
 5. ulkomaalaiselle vastustajalle kaupunki- tai liitto-ottelussa sekä 10-v. juhlaottelussa.

5§ Muut säännöt
Merkit anotaan vapaamuotoisesti tai erillisellä kaavakkeella HBL:n hallitukselta, joka hyväksyy tai hylkää anotun merkin.
Anomuksessa täytyy ilmetä merkin saajan nimen lisäksi ansiot kokonaisuudessaan ja muut merkin myöntämiseen vaikuttavat seikat.
HBL:n kilpailuvaliokunnalla on oikeus anoa merkkiä erilaisilla kilpailullisilla meriiteillä: esim. pelaajana tai kilpailujen järjestäjänä.

6§ Kunniajäsenyydet
HBL:n kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua entinen HBL:n puheenjohtaja.
Kunniapuheenjohtajia voi olla kerrallaan vain yksi (1).
Nykyinen kunniapuheenjohtaja on Jorma Pailokari.

HBL:n kunniajäseneksi voidaan kutsua HBL:ää ansiokkaasti edustanut henkilö.
Kunniajäseniä voi olla kerrallaan vain kolme (3).
Kunniajäseniä on 1: Timo Manninen

Kunniapuheenjohtaja ja – jäsenet ovat vapautettuja lisenssimaksuista.
Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa.
Kunniapuheenjohtajan ja – jäsenet kutsuu HBL:n syys- tai kevätkokous.

7 § Maksut
Merkin anoja vastaa merkin kustannuksista.

Säännöt hyväksytty HBL hallituksessa 23.09.2019.