Blogi

Kaikille vapaa alusta erilaisten tarinoiden kertomiseen.
materiaalin toimitus HBL:n toimiston kautta sovitusti.

Koronakauden päätös 28.5.2020

15.6.2020

70-vuotiaille pelipaikkoja

Korona-ajan haaste on saada riskiryhmissä olevat syksyyn mennessä takaisin halleille.
Kaupoissa on räätälöity omat ostosajat, joten olisiko halleissakin syytä rajoittaa tietyt peliajat riskiryhmille.

Talissa asiakaskunta on ollut painottunut päiväaikoina vanhempaan ikäsegmenttiin jo entuudestaan. Muissa halleissa on samanlainen ikäjakautuma normaalitilanteessa ja – aikana. Ne, joilla on päivällä aikaa keilata, tulevat halleille ja loput käyvät töissä tai koulussa. Nyt etätyö on mahdollistanut työssäkäyvien ajankäyttöön uusia ulottuvuuksia ja keilaaminen päiväaikaan on yksi tapa rytmittää päivää.
Siksi olisi tärkeää saada joitain aikoja rauhoitettua riskiryhmille, jotta pelko viruksen tarttumisesta hälvenee tältäkin osin. Hygienialla ja turvaväleillä on oma tärkeä merkityksensä taudin ehkäisyssä ja samalla riskiryhmäläisten terveenä pitämisessä.

Omia pelivuoroja
Pikainen kierros hallien sivuille koskien riskiryhmäläisten pelaamista tuotti huonon saaliin. Talin (Bowlingin) etusivuilta löytyi viestiä koronatilanteesta ja siihen liittyvistä vaatimuksista. Muiden sivuilla ei asiaan ole varsinaisesti kiinnitetty huomiota. Fun Bowlingilla kerrotaan ”hieman eri säännöistä”. Tiedossa on, että jokainen halli on alleviivannut asian vakavuuden, mutta tuo ei vain näy siinä avaussivulla. Siitä monet tekevät johtopäätöksen, että halliin ei ole turvallista tulla. Ostopäätös jää tekemättä. Aktiiviset riskiryhmiin kuuluvat keilaajat osaavat kysyä suoraan hallista, mutta päätöksessään epävarmat tuskin lähtevät sähköpostia kirjoittamaan tai numeroa valitsemaan.
Omia pelivuoroja ei mainostettu missään hallissa. ”Tule meille tiistaisin ja/tai torstaisin klo 10-11. Halli varattu vain koronan takia riskiryhmiin kuuluville. Paikkoja hyvin rajallisesti.”

Etusivulla ei tietysti voi olla kaikkea infoa, mutta tässä ajassa korona on kaiken yläpuolella ja siitä kertova informaatio on hyvä pitää esillä jo kansilehdellä. Syksyn mittaan toivon mukaan korona väistyy uutisaiheena kakkos- tai jopa kolmosluokkaan ja voidaan poistaa ”etusivu uusiksi”-tärkeysluokan uutisista avaussivun yläosasta.

70-vuotiaat ovat meille iso asiakasryhmä. Katsotaan että he saavat jatkaa harrastustaan ilman suurta huolta viruksesta. Täysin huoletta ei voi antaa keilata vielä vuoteen puoleentoista (?), mutta tehdään kaikkemme antaaksemme hyvät olosuhteet. Samalla vaaditaan riskiryhmäläisiltä omaa kuria, jotta vältytään tartunnoilta.
Varovaisuus ja toisten huomioon ottaminen ei koske pelkästään riskiryhmissä olevia vaan meitä kaikkia. Emme voi eristää osaa väestä loputtomiin. Jo nyt osa on ollut kuukausia täysin eristyksissä neljän seinän sisällä ja se alkaa näkyä tavalla tai toisella.

Kilpailutoiminnassa

Harrastekeilailussa riskiryhmäläiset pystyvät hyvin joustaviin ratkaisuihin. Kilpailupuolella aikarajat ovat paljon tiukemmat ja luovat ison haasteen niin halleille kuin kisojen järjestäjille.
Vielä on kesää jäljellä, mutta kohta koittaa elokuu ja on tehtävä lopullisia päätöksiä. Erilaisia malleja on suunnitteilla ja katsotaan mikä otetaan käyttöön. Vanhalla kaavalla ei ehkä pelata ennen kautta 2021-2022. Ja mistä tietää, jos vanhaan palataan ollenkaan ja jatketaan näillä nyt tehtävillä koronapelitavoilla. Isot muutokset kun tahtovat onnistua paineen alla ja nyt tehtävät muutokset ja joskus luovat ratkaisut voidaan huomata hyvinkin toimiviksi. Jos koronasta olisi jotain suoranaista iloa tiedossa!